31. marts 2021

Transportministeriet har den 31. marts 2021 udstedt bekendtgørelse om genåbning og restriktioner, krav om mundbind m.v. og coronapas for køreundervisning og køreprøver i forbindelse med håndtering af covid-19.

Reglerne gælder fra tirsdag den 6. april 2021 og kan læses her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/573

Færdselsstyrelsen har i den forbindelse udarbejdet vedhæftede informationsmateriale, som DU BØR LÆSE.

Information-om-genaabning-af-koereskoler-6.-april-2021.pdf

 

19. april 2020

I forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet har Arbejdstilsynet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet et informationsmateriale, der vejleder køreskoler i smitteforebyggelse.

Pas på hinanden – begræns risiko for smitte

Der opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og sørge for følgende:

Bliv hjemme ved sygdom

 • Køreskolen bør afvise elever, der har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19.
 • Elever må efter et sygdomsforløb først møde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.
 • Elever, hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.
 • For elever, der tilhører en særlig risikogruppe, fx gravide, anbefales det, at kørelæreren laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området

 

Planlæg arbejdet, så I kan holde afstand

Undervisning i skolevogn

 • For praktisk køreundervisning bør der ikke være mere end én elev og én kørelærer pr. skolevogn.
 • Gennemgå køreskolens processer, så tiden med tæt kontakt mellem kørelærer og elev mindskes, foretag fx instruktion uden for bilen, hvor det er muligt.
 • Giv ikke hånd til hinanden.

Teoriundervisning

 • Lokaler indrettes, så der kan holdes afstand mellem kørelærere og mellem eleverne, fx ved at fordele elever i mindre hold eller over flere lokaler mv.
 • Der bør som minimum være 2 meters afstand mellem elevernes pladser i undervisningslokalet.
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal.
 • Instruer eleverne i at møde præcis, så de undgår fælles ventetid inden teoriundervisning.

 

Stil håndvask eller håndsprit til rådighed

 • Kørelæreren bør som minimum vaske hænder eller bruge håndsprit mellem hver teori- eller køretime.
 • Eleverne skal vaske hænder eller bruge håndsprit før undervisning.
 • Der bør være vand og flydende sæbe og så vidt muligt håndsprit tilgængeligt for alle ansatte og elever.
 • Der må ikke være fælles håndklæder. Kun papir.

 

Opprioriter regelmæssig rengøring

 • I forbindelse med praktisk køreundervisning bør de anvendte køretøjer, herunder køretøjer på lukkede pladser, rengøres grundigt, hver gang et køretøj overdrages til en anden underviser eller elev.
 • Der bør sikres grundig rengøring af fælles kontaktpunkter i bilen mellem hver elev, fx bakspejl, rat, gearstand, håndbremse, håndtag, lyskontakter, paneler m.m.
 • Der bør sikres grundig rengøring af fælles kontaktpunkter i køkken og undervisningslokale mellem hver elev eller elevhold, fx håndtag, lyskontakter, bordoverflader, kaffemaskine, kuglepenne mv.
 • Toiletter (både kunde- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt og regelmæssigt. Der skal være vand og flydende sæbe til rådighed. Der må ikke være fælles håndklæder.

I store træk handler det blot om sund fornuft. Køreskolen fastholder derfor de retningslinjer, vi tidligere har offentliggjort. Vi vil dog gerne tilføje, at man naturligvis er meget velkommen til at anvende mundbind. Navnligt i forbindelse med den praktiske undervisning, hvor vi i sagens natur sidder tæt, kan det være et fornuftigt valg.
I teorilokalet må der ikke være mere end een person pr. 4 kvadratmeter. Vores teorilokale er på 50 kvadratmeter. Lokalet kan derfor godkendes til 12 personer. Det betyder, at der ud over underviseren er plads til 11 elever.
Der er markeringer i gulvet, hvor stolene skal stå.

Såfremt igangværende elever alligevel føler sig utrygge ved at genoptage undervisningen, kan vi gentage, at pausereglerne indtil videre er suspenderet. En forlængelse af pausen vil derfor ikke have konsekvenser indtil videre. Husk at det er vigtigt at være tryg, navnlig i forbindelse med den praktiske undervisning.
Vi vil dog gerne orienteres, hvis nogen beslutter sig for at udsætte genoptagelsen af undervisningen. Det betyder meget for vores planlægning.

Og nu endnu vigtigere end tidligere:
Pas godt på dig selv – pas godt på andre😊