19. april 2020

I forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet har Arbejdstilsynet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet et informationsmateriale, der vejleder køreskoler i smitteforebyggelse.

Pas på hinanden – begræns risiko for smitte

Der opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og sørge for følgende:

Bliv hjemme ved sygdom

 • Køreskolen bør afvise elever, der har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19.
 • Elever må efter et sygdomsforløb først møde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.
 • Elever, hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.
 • For elever, der tilhører en særlig risikogruppe, fx gravide, anbefales det, at kørelæreren laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området

 

Planlæg arbejdet, så I kan holde afstand

Undervisning i skolevogn

 • For praktisk køreundervisning bør der ikke være mere end én elev og én kørelærer pr. skolevogn.
 • Gennemgå køreskolens processer, så tiden med tæt kontakt mellem kørelærer og elev mindskes, foretag fx instruktion uden for bilen, hvor det er muligt.
 • Giv ikke hånd til hinanden.

Teoriundervisning

 • Lokaler indrettes, så der kan holdes afstand mellem kørelærere og mellem eleverne, fx ved at fordele elever i mindre hold eller over flere lokaler mv.
 • Der bør som minimum være 2 meters afstand mellem elevernes pladser i undervisningslokalet.
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal.
 • Instruer eleverne i at møde præcis, så de undgår fælles ventetid inden teoriundervisning.

 

Stil håndvask eller håndsprit til rådighed

 • Kørelæreren bør som minimum vaske hænder eller bruge håndsprit mellem hver teori- eller køretime.
 • Eleverne skal vaske hænder eller bruge håndsprit før undervisning.
 • Der bør være vand og flydende sæbe og så vidt muligt håndsprit tilgængeligt for alle ansatte og elever.
 • Der må ikke være fælles håndklæder. Kun papir.

 

Opprioriter regelmæssig rengøring

 • I forbindelse med praktisk køreundervisning bør de anvendte køretøjer, herunder køretøjer på lukkede pladser, rengøres grundigt, hver gang et køretøj overdrages til en anden underviser eller elev.
 • Der bør sikres grundig rengøring af fælles kontaktpunkter i bilen mellem hver elev, fx bakspejl, rat, gearstand, håndbremse, håndtag, lyskontakter, paneler m.m.
 • Der bør sikres grundig rengøring af fælles kontaktpunkter i køkken og undervisningslokale mellem hver elev eller elevhold, fx håndtag, lyskontakter, bordoverflader, kaffemaskine, kuglepenne mv.
 • Toiletter (både kunde- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt og regelmæssigt. Der skal være vand og flydende sæbe til rådighed. Der må ikke være fælles håndklæder.

I store træk handler det blot om sund fornuft. Køreskolen fastholder derfor de retningslinjer, vi tidligere har offentliggjort. Vi vil dog gerne tilføje, at man naturligvis er meget velkommen til at anvende mundbind. Navnligt i forbindelse med den praktiske undervisning, hvor vi i sagens natur sidder tæt, kan det være et fornuftigt valg.
I teorilokalet må der ikke være mere end een person pr. 4 kvadratmeter. Vores teorilokale er på 50 kvadratmeter. Lokalet kan derfor godkendes til 12 personer. Det betyder, at der ud over underviseren er plads til 11 elever.
Der er markeringer i gulvet, hvor stolene skal stå.

Såfremt igangværende elever alligevel føler sig utrygge ved at genoptage undervisningen, kan vi gentage, at pausereglerne indtil videre er suspenderet. En forlængelse af pausen vil derfor ikke have konsekvenser indtil videre. Husk at det er vigtigt at være tryg, navnlig i forbindelse med den praktiske undervisning.
Vi vil dog gerne orienteres, hvis nogen beslutter sig for at udsætte genoptagelsen af undervisningen. Det betyder meget for vores planlægning.

Og nu endnu vigtigere end tidligere:
Pas godt på dig selv – pas godt på andre😊

 

NYHEDER 🌞

28. januar 2021
Forlængelse af nedlukning
Endnu har regeringen forlænget nedlukningen af alle køreskoler. Denne gang til og med 28. februar 2021.

14. januar 2021
Forlængelse af nedlukning
Endnu har regeringen forlænget nedlukningen af alle køreskoler. Denne gang til og med 7. februar 2021.

30. december 2020
Forlængelse af nedlukning
Som følge af regeringens udmelding den 29. december 2020 omkring forlængelse af nedlukningen af alle køreskoler til og med 17. januar 2021, kommer vi desværre ikke igang foreløbigt.
Jeg er selvfølgelig klar til mandag den 18. januar 2021 som jeg håber er dagen vi får lov til at starte op igen med kørsel, teoriprøver osv.
Skriver selvfølgelig her igen, når der kommer nyt.
Til slut vil jeg samtidig gerne ønske jer alle et godt og sundt nytår.

16. december 2020
I forhold til regeringens udmelding i dag 16/12-20 omkring nedlukning af køreskoler, lukker vi ned foreløbigt indtil 3. januar 2021.

12. december 2020
Politiet aflyser alle prøver!
Køreskolen har lige modtaget følgende fra de køreprøvesagkyndige hos Fyns Politi:
“Fyns Politi fik i går aftes følgende besked fra Rigspolitiet : “Køre- og teoriprøver indstilles foreløbigt til og med den 2. januar 2021, dog skal der fortsat gennemføres prøver til storvognskategorierne.”
Det vil sige, at der ikke bliver afviklet teori/- og praktiske prøver til følgende kategorier AM, A, B, BE og TM. Vi får aflyst prøverne i løbet af weekenden, og selvfølgelig med gebyret til gode. Vi beklager de problemer det vil give jer, men i lyset af COVID 19 situationen er det den rigtige beslutning.”
26. oktober 2020
HUSK MUNDBIND 😷

Fra mandag den 26. oktober skal vi alle bruge mundbind, når vi kommer til teoriundervisning. Når vi sidder ned, må vi tage mundbindet af. Vi står nemlig sammen for at mindske smitten. Og vi følger regeringens retningslinjer.

15. august 2020
Krav om mundbind eller visir under kørslen 😷

På baggrund af Sundhedsstyrelses anbefalinger indfører regeringen nu krav om mundbind eller visir i al offentligt og privat kollektiv transport, taxi og færger.

Claus’ Køreskole vurderer at vi følger reglerne for offentlig transport for alles sikkerhed.

17. april 2020

Regeringen har fra mandag 20. april 2020 tilladt undervisning i køreskoler.
Som situationen er nu, starter vi derfor op igen den 20. april 2020. Så nu skal bilen startes op igen, og vi skal igang med at øve igen 🚗💨.
Næste holdstart bliver fremrykket til 27. april kl. 16:00, og jeg har stadig en enkelt ledig plads.
📲Ring på 61 67 81 13
Og til jer som snart skal til teoriprøve🚦, så vil I modtage en ny kode til Bestå med FFK.
Jeg skal nok skrive til jer individuelt.
Og tænker at vi alle jo stadig skal passe godt på hinanden, selvom det er lidt svært at holde de anbefalede 2m afstand i bilen 😄🙈. Men jeg tænker at brug af håndvask inden kørsel og afspritning bliver en del af hver køretime.
På glædelig gensyn
Claus
7. april 2020
Hos Claus’ Køreskole følger regeringens retningslinjer samt lovgivning på området og har derfor aflyst alle aktiviteter og holder lukket fra den 12. marts 2020 og frem til den 10. maj 2020.Som situationen er nu, starter vi op igen den 11. maj 2020.
Men da dette er en situation, der hurtigt kan udvikle sig, bedes du holde dig opdateret på vores hjemmeside claus-koreskole.dk og på vores facebook-side https://www.facebook.com/claus.koreskole.svendborg, hvor vi løbende holder alle opdateret. Jeg vil dog også informere via e-mail, såfremt der kommer ændringer ifht. opstartsdato. Hvis der kommer nye officielle retningslinjer, forholder vi os til dette og kommunikerer nyt ud.
Pas godt på dig selv og ikke mindst hinanden.