Hvordan bedømmer politiet din køreprøve

Der er naturligvis regler for hvordan køreprøver skal afholdes og bedømmes. Dokumenterne her er helt officielle og ligger på færdselsstyrelsens hjemmeside.

RETNINGSLINJER FOR KØREPRØVER. En detaljeret beskrivelse af hvordan alle typer prøver skal afholdes. Se den her.

FEJLKATALOG. Eksempler på hvordan politiet bedømmer fejl under den praktiske køreprøve. Se dem her.

BEDØMMELSESSKEMA. Et fejlskema som polititet benytter til den praktiske køreprøve til alle kategorier. Se det her.

Ønsker du at vide mere om enten Frakendelse, generhvervelse, klager eller klip i kørekortet, så finder du mere information på Politiets hjemmeside.

Hvor længe varer en køreprøve

Der er  afsat ca. 45 minutter til din prøve. Heraf skal køretiden varer mindst 25 min. De sidste 20 min. bruges til at kontrollerer din identitet og dine dokumenter, oplyse dig om prøvens forløb, kontrol af bilens udstyr, evaluere prøven og forhåbentlig skrive et midlertidigt kørekort til dig.
Køreprøven kan dog forlænges eller afbrydes hvis den prøvesagkyndige skønner at det er nødvendigt.
Køreprøven er først afsluttet, når den prøvesagkyndige har meddelt dig resultatet af prøven.

Først kontrolleres din identitet og din undervisning

Når den sagkyndige kommer siger i goddag, Derefter skal den prøvesagkyndige tjekke din identitet og kontrollere at din undervisning er foregået efter reglerne og at du har de rigtige underskrifter. Du skal medbringe de samme dokumenter som du havde med til teoriprøven.

Kontrolprøven

Den prøvesagkyndige vil bede dig om at kontrollere, at 3 forskellige forskellige dele af bilen er i forsvarlig stand. Det du skal kunne kontrollere til køreprøven, skal din kørelærer have gennemgået med dig, så du ikke er i tvivl.
Hvis du ikke kan løse de 3 opgaver, vil den prøvesagkyndige give dig yderligere 1-2 opgaver. Hvis du ikke kan løse 3 af fem opgaver er prøven slut.

Så skal du kører

Køretiden varer ca. 25 minutter. I den tid skal du vise, at du kan køre lovligt og sikkert nok til at du kan få lov til at øve videre på egen hånd. Mindre fejl vil normalt ikke betyde at du dumper

Den prøvesagkyndige vil guide dig på samme måde som din kørelærer. Dvs. at du i tide for at vide når du skal svinge til højre eller venstre og lignende, således at du har tid til at udføre manøvren. Får du intet at vide, skal du følge vejens forløb og de anvisninger for færdslen der findes (færdselstavler og lign.).

Der kan blive temmelig stille i bilen
Det er vigtigt at du har ro til at koncentrere dig. Derfor skal du ikke forvente at der bliver snakket under prøven. Hvis du og den sagkyndige alligevel snakker om et eller andet, så må det ikke gå ud over din kørsel. Ti stille hvis du skal koncentrere dig, på samme måde vil den sagkyndige tie stille, når han/hun mener at du skal ha ro til at koncentrere dig.
Du er til en køreprøve – ikke en taleprøve!

Køreprøven er slut

Du er først færdig når du har slukket blinklys, sat i frigear, trukket håndbremsen og slukket motoren. Den prøvesagkyndige fortæller om du har bestået. I evaluerer prøven og der skal skrives papirer – helst et kørekort.