Køreprøveteori (Bil)

Til køreprøven, kan du forvente, at den prøvesagkyndige stiller dig nogle spørgsmål om bilens indretning og udstyr. Hvis ikke du kan svare på de stillede spørgsmål, kan du ikke forvente at bestå køreprøven. Her følger en kort gennemgang af de vigtigste emner, du kan blive spurgt om. Afsnit der starter med en lille bindestreg og er fremhævet med kursiv,
-er det egentlige prøvestof, du skal kunne redegøre for. 

Betjeningsudstyr

Du skal kunne udpege:

– Kontakt til ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker og vasker, horn lygter, blæser, elbagrude, og evt. chokerknap.

– Kontakt til positionslys, fjernlys, nærlys, blinklygter og havariblink.

– Pedal til kobling, speeder og bremse.

– Gearstang og herunder gearenes placering samt parkeringsbremsegreb og rat.

– Sikkerhedsselernes fastgørelsespunkter og lås.

Du skal kunne aflæse og forstå:

– Speedometer og temperaturmåler.

– Kontrollampe for olietryk, elektrisk strøm, dørlukning, lys i lygter, herunder blinklys, parkeringsbremse, ABS-bremser og eventuelt kontrollys for airbags samt fejl i bremsesystemet.

Bremser

En bil skal være forsynet med tre bremser. Drifts-, nød- og parkeringsbremsen. Drifts- og nødbremsen er sammenbygget i fodbremsen. Det betyder at driftsbremsen er opbygget af to uafhængige bremsekredse hvor den ene vil virke som nødbremse, hvis den anden svigter. Driftsbremsen er hydraulisk, hvilket betyder, at den virker ved væsketryk gennem rør og slanger.

Parkeringsbremsen er mekanisk, som betyder, at man påvirker bremserne igennem et system af kabler eller trækstænger.

De fleste biler i dag er også forsynet med en bremseforstærker, også kaldet vacumforstærker. Denne forstærker ved hjælp af et undertryk, den kraft du skal bruges til at bremse med. Det betyder at du ikke behøver at trykke så hårdt på bremsepedalen.

Kontrol af bremser:

– Fodbremsepedalen har en frigang på mindst 1 cm.

– Pedalen må højst kunne trædes halvt ned, også når der trædes hurtig og hårdt.(sidste halvdel er nødbremsen).

– Bremsepedalen må ikke synke mens den holdes nedtrådt.

– Vacumforstærkeren kontrolleres ved, med slukket motor, at træde hårdt på bremsen 5 – 6 gange, og holde den nedtrådt, mens motoren startes, herefter skal du kunne mærke, at pedalen synker en smule, dog stadig højst halvt ned.

– Bremsevæskestanden skal være mellem max.- og min.- mærket

Styretøj

Styretøjet skal virke let, sikkert og hurtigt.
Let vil sige, at du kan dreje rattet fra yderstilling til yderstilling uden du mærker klemninger eller høre mislyde. Hvis bilen har servostyring, (har skolevognen) skal motoren være i gang.
Sikkert betyder at styretøjet er tilstrækkeligt sammenspændt.
Hurtigt betyder at hjulene drejer, når du drejer rattet.

Kontrol af styretøj:

– Ved nyere biler må der normalt ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelser. Ved servostyring skal motoren være startet ved denne kontrol. (du står på siden af bilen med døren åben, og drejer med små hurtige bevægelser rattet mens du iagttager dine forhjul)

– Servovæskebeholderens væskestand skal være mellem max.- og min.- mærket, eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt.

Lygter, reflekser og horn

En bil skal foran være forsynet med 2 forlygter, som skal afgive lys af hvid eller gullig farve:
Positionslys også kaldet parkeringslys skal kunne ses på 300 meters afstand.
Nærlys skal kunne oplyse vejen foran os 30 meter frem uden at blænde andre.
Fjernlyset skal kunne oplyse vejen 100 meter frem.

Bagpå skal der være 2 røde baglygter og en nummerpladelygte og 2 røde reflekser, der ikke må være trekantede. (det er forbeholdt påhængskøretøjer, som trailers og campingvogne).
Baglys skal kunne ses på 300 meters afstand.
Nummerpladelys skal være så kraftigt at nummerpladen kan læses på 20 meters afstand.
Blinklys skal være gule og blinke 1-2 gange i sek.
Stoplyset sidder i baglygten og tændes når du bremser, det skal være rødt og lyse 3 – 4 gange kraftigere end baglyset
Overhalingsblink er fjernlys der tændes kortvarigt, ved at trække blinklysarmen ind mod dig selv.
Horn skal have samme frekvens og styrke, er det flertonet skal alle toner lyde samtiddigt.

Kontrol af lygter, reflekser og horn:

– Alle lygter og reflekser skal være hele og rene. Alle lygter

skal kunne lyse.

– Pærer skal være sat rigtigt i lygtens fatninger. (bedømt ud fra lys- og mørkegrænsens placering).

– Nærlyse skal kunne oplyse vejen 30 m. frem uden, at blænde, dette opnås ved at nærlyset lyser skråt nedad og dermed falder med mindst 1 %. Det kan du kontrollere ved at stille dig foran lygten og afmærke på dit ben hvor lysgrænsen når til. Så går du f.eks. 10 meter væk, og lyset skal da være faldet 10 cm.

– Stoplygterne skal give væsentlig kraftigere lys end baglyset.

– Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.

– Havariblinket skal kunne holde alle blinklys tændt samtidig.

– Nummerpladelyset skal være hvidt og så kraftigt, at nummerpladen tydeligt kan læses på 20 meters afstand.

– Lygter i et lygtepar skal have samme lysstyrke og farve.

– Hornet skal have en klar konstant tone.

Dæk, hjul og støddæmpere

Dæk og hjulfælge og hjullejer skal være hele og ubeskadigede. Der må ikke være revner i hverken dæk eller fælge. Husk at fælgen er gemt bag hjulkapslen. Dækket skal være pumpet op til det dæktryk, der er foreskrevet af fabrikanten. Dækket skal have en mønsterdybde på mindst 1,6 mm. Dækkene skal endvidere være af samme type på alle hjul, dog reservehjulet undtaget, da det kan være et nøddæk.

Mønsteret bruges til at dræne vand på vejen væk. Kan dækket ikke dræne vandet væk opstår der aqauplaning. Hvilket betyder at dækket kører oven på vandet, og altså ikke har kontakt med vejen. Man kan derfor hverken styre eller bremse. Pigdæk må kun bruges fra den 1. nov. til den 15. april.

Ved hvert hjul sidder der en støddæmper, som forbedrer hjulets kontakt med vejen. Defekte støddæmpere vil derfor have en uønsket indflydelse på både bremselængden og køreegenskaberne i øvrigt.

Kontrol af dæk og støddæmper:

– Dæk skal have en mønsterdybde på min 1,6 mm., evt. bedømt ved at betragte slidindikatoren der er indstøbt i dækket.

– Eventuelt retningsbestemte dæk skal være monteret i korrekt omløbsretning.

– Støddæmperne kontrolleres ved at trykke bilen hårdt ned ved hvert hjul, når man slipper skal bilen falde til ro med det samme.

Motor og udstødning

Motoren udvikler kulilte, som er lugtfri og farlig selv i små mængder i lukkede rum. For lidt olie på motoren, eller for lidt vand i kølesystemet kan medføre, at motoren ødelægges.

Kontrol af motor og udstødning:

– Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.

– Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie

– Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.

– Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens max. og min. Mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger.

– Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.

 

Motorrummet på Toyota Avensis

Motorrummet på Toyota Avensis

Motorrummet på Toyota Avensis

Et par gode råd til din køreprøve

– Se langt frem ca. 200 meter, så du kan få øje på tavler, lys og afmærkninger på kørebanen mm., og samtidig have tid til at reagerer korrekt.

– Kør bilen behageligt, giv dig tid til at betjene bilen. Gearvalg, indkobling og gas samt rolige og præcise ratdrejninger.

– Placering på kørebanen skal planlægges ud fra de forhold du møder på din vej, det vil meget ofte betyde vognbanen længst mod højre, men ikke altid.

– Husk altid at, holde god afstand til forankørende og sideafstand til parkerede biler og cykler, er du i tvivl om der er plads, så brems.

– God sikkerheds-orientering (spejle og skulder) før igangsætning, sammenfletning, vognbaneskift og svingning.

– Lyt og udfør med det samme, så snart du har fået besked om hvad vej du skal køre, så placér dig hensigtsmæssigt.

– Kør friskt og kvikt, ingen gider se ”bedstemorkørsel”, det vil sige, at du skal køre med den størst tilladte og forsvarlige fart.

Husk til prøven at medbringe:

– Gyldigt pas eller dåbsattest (eller tidl. erhvervet kørekort)

– Ansøgning om kørekort samt lektionsplan, hvis ikke din kørelærer har dette.

– Afregning for kørte timer og tidl. udlånte teorimaterialer

God fornøjelse med kørslen til køreprøven!

 

Film

Du har nu læst om bilens indretning og udstyr og bør nu se denne film om bilens indretning og udstyr. Jeg forslår nu at du endnu engang læser ovenstående efter at have set filmen.